फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता आजवाट सात दिनका लागि पुन सुरुWatch in Youtube
Published on Aug 17, 2013

फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता आजवाट सात दिनका लागि पुन सुरु

This video was uploaded in Youtube by NepaliPrograms

You may also Like:

Evening News, April 18
5 days ago
100 views
Evening News, April 18
5 days ago
100 views